Нашата фирма е първата в България, частна, специализирана компания, която се занимава главно с международно репатриране.
Фирмата е създадена през 1990г. В резултат на разрастване на дейността, тя е променяла своя юридически статут, като от еднолично търговско дружество, понастоящем е регистрирана като дружество с ограничена отговорност. От 2004г. фирмата е асоцииран член на международната федерация на танатологичните асоциации
FIAT-IFTA


Фирмата е изградила мрежа от сътрудници във всички по-големи градове на България.

Специализираният фокус на нашата дейност, гарантира не само качество на услугите, но и постигане на максимално възможна бързина.

Друг основен принцип на работа е съобразяване с всички специфични изисквания на отделните държави, култури и религии при извършване на дейността си.