1. Международно репатриране
2. Медицински асистънс
3. Издирване и грижа за гробове

1. Международно репатриране

1.1 Репатриране на чужди граждани починали в България – 24 часово дежурство, седем дни в седмицата от мулти-езичен професионален екип:

1.1.1 Специализирани подготвителни услуги: възстановяване, измиване, балсамация на тялото, подходящо обличане;
1.1.2. Изпълнение на всички специфични културни и религиозни ритуали;
1.1.3 Организиране на кремация и репатриране на урната с тленните останки;
1.1.4 Осигуряване на специални ковчези за транспорт;
1.1.5 Помощ за близките на починалия – психологическа подкрепа, уреждане на билети, настаняване;
1.1.6 Уреждане на всички необходими и задължителни формалности / документи свързани с изискванията на Българското законодателство: нотариална заверка, легализация;
1.1.7 Сътрудничество с посолства и консулства;
1.1.8 Организиране на транспорт по суша, въздух и вода.

Предлагаме конкурентни цени на услуги и преференциални оферти за международен транспорт.

1.2 Репатриране на Българи, починали в чужбина.

2. Медицински асистънс
3. Издирване и поддръжка на гробове в България